Po mistrzostwach Euro 2012 rozpoczną się w Warszawie prace nad oświetleniem Al. Jerozolimskich. Pojawią się nowe słupy, oprawy i szafy oświetleniowe.

Już teraz rozpoczęto wykopy pod wymianę okablowania (poprzednie było zakładane w latach 60. i 70).  Prace rozpoczęto od ul. Grzymały Sokołowskiego w kierunku ul. Szczęśliwickiej. Przed Euro, na odcinku od mostu Poniatowskiego do pl. Zawiszy stare oprawy sodowe zastąpiono 423 energooszczędnymi oprawami z oświetleniem  metalohalogenkowym. Dodatkowo ustawiono 18 opraw ledowych. Słupy trakcyjno - oświetleniowe zostały wyczyszczone i pomalowane przez Tramwaje Warszawskie.

Na odcinku od pl. Zawiszy do ul. Grzymały Sokołowskiego pojawi się wkrótce 86 nowych słupów aluminiowych i 98 nowych opraw. Również tutaj oprawy zostaną wyposażone w metalohalogenkowe źródła światła, te będą wyposażone w układ redukcji. W porze nocnej światło będzie włączane przez układ sterowania. Oprawy będą wyposażone w cyfrowe układy sterujące, komunikujące się ze sterownikami w słupach za pomocą przewodu komunikacyjnego. Z kolei sterowniki wyposażone w moduły GSM będą komunikować się drogą internetową z komputerem w Wydziale Sygnalizacji i Oświetlenia ZDM. Dzięki systemowi będzie możliwy stały monitoring pracy każdej oprawy i szafy sterującej oraz ich zdalne sterowanie.

Źródło: ZDM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.