Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przeznacza zaoszczędzone na wcześniejszych przetargach środki na kolejne inwestycje. Do odnów wytypowano kilka odcinków dróg na Kujawach i Pomorzu.

- To niewielkie zadania, ale dobrze się do nich przygotowaliśmy - mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - Rozpisane są już przetargi, które są właśnie rozstrzygane lub zostaną sfinalizowane w najbliższych dniach. Wykonawcy powinni się ze wszystkim pracami uporać do końca listopada. To zazwyczaj kilkusetmetrowe odcinki wymagające frezowania i ułożenia nowych warstw asfaltu.

Wśród remontowanych dróg znajdą się między innymi odcinek DW nr 245 w Grucznie (powiat świecki), fragment DW nr 534 w Golubiu-Dobrzyniu (ulica Piłsudskiego), odcinek DW nr 252 w Inowrocławiu (ul. Działowa) oraz fragment DW nr 560 w Rypinie (ul. Piłsudskiego). Te inwestycje będą kosztować około 800 tysięcy złotych.

Dodatkowo w listopadzie w Brodnicy poszerzone zostaną ulice 3 Maja i Czwartaków, gdzie powstanie dodatkowy pas do lewoskrętu. Upłynni to wyjazd w kierunku Rypina i Lidzbarka. W listopadzie zakończą się także odnowy fragmentu DW nr 301 w Krotoszynie (powiat radziejowski), DW nr 266 w Piotrkowie Kujawskim (powiat radziejowski), DW nr 552 w Różankowie (powiat toruński) oraz DW nr 557 w Rypinie (ulica Lipnowska).

Dzięki wsparciu gminy Sicienko (powiat bydgoski) rozpocznie się natomiast budowa chodnika w miejscowości Mochle przy DW nr 244. Ze środków własnych ZDW w Bydgoszczy dobuduje natomiast jedną zatokę autobusową przy DW nr 246 w miejscowości Wieszki(powiat nakielski) oraz dwie zatoki przy DW nr 241 w Studzienkach (powiat nakielski).

Źródło: ZDW Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.