Do końca listopada potrwają prace niezbędne dla zapewnienia przejezdności drogi krajowej nr 16 z Biskupca do Borek Wielkich. Dokończenie budowy podzielono na trzy zadania, z których dwa obejmują wykonanie prac pozwalających na wcześniejsze udostępnienie drogi do ruchu.

Podpisano już umowę na wykonanie pierwszego z zadań, które polega na zapewnieniu przejezdności i zabezpieczenie budowy na zimę. Szczegółowy zakres robót obejmuje m.in. zabezpieczenie konstrukcji drogi warstwą bitumiczną, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, umocnienie skarp, umocnienie poboczy, wykonanie ścieków betonowych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Termin zakończenia tych prac to 30 listopada br.

Otwarcie ofert na drugie zadanie, montaż barier ochronnych, planowane jest na 14 października br. Do zadań wykonawcy będzie należało m.in. ustawienie barier ochronnych drogowych i mostowych, słupków prowadzących i krawędziowych oraz drogowych osłon przeciwolśnieniowych. Część z tych prac, niezbędna dla udostępnienia drogi do ruchu, ma również zakończyć się do 30 listopada br.

Wykonanie powyższych zadań pozwoli na udostępnienie drogi do ruchu jeszcze w tym roku, natomiast przetarg na trzecie zadanie, obejmujące wykonanie pozostałych prac wymagających dobrych warunków atmosferycznych, w tym dokończenie warstwy ścieralnej, zostanie ogłoszony późną jesienią. Jego realizacja przewidziana jest na II kwartał przyszłego roku tak, by w połowie 2014 roku w pełni oddać drogę kierowcom.

***

Poprzedni wykonawca, konsorcjum Alpine Bau/Hydrogeo, miał wybudować ponad 8-kilometrowy odcinek drogi z Biskupca do Borek Wielkich do końca czerwca 2013 roku. Do tego czasu zrealizował 90% robót.

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.