Jest szansa, że przebudowaną drogą krajową nr 91 we Włocławku kierowcy pojadą wcześniej niż planowano. Możliwe, że ostatni z przebudowanych odcinków zostanie otwarty już około 20 października.

Do wykonania pozostały jeszcze m.in. roboty bitumiczne związane z ułożeniem nawierzchni asfaltowej. Poza tym prace związane z zielenią, a więc przygotowanie trawników, nasadzenia drzew i krzewów. Wykonawca musi jeszcze zakończyć roboty brukarskie – chodniki i ścieżki rowerowe.

Prace odbywają się teraz na jezdni prawej (kierunek na Łódź) w obszarze Placu Powstania Styczniowego. Długość IV etapu wynosi około 1 km. Jego przebudowa jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość przebudowy tego odcinka to niespełna 11 mln zł, z czego dotacja z UE wynosi ponad 9 mln zł.

Zakres prac na IV etapie przebudowy DK 91 był bardzo szeroki. Obejmował m.in.:
1. roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych, zatok autobusowych, przystanków komunikacji zbiorowej (wraz z ustawieniem wiat przystankowych) oraz nawierzchnią wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych, niezbędnych do prawidłowej obsługi nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym,
2. realizację robót związanych z wyposażeniem pasa drogowego w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3. roboty związane z realizacją oznakowania poziomego i pionowego wraz z wyposażeniem pasa drogowego, związane z prawidłowym zarządzaniem ruchem i informacją wszystkich uczestników ruchu,
4. roboty budowlane branży sanitarnej, związane z prawidłowym odwodnieniem pasa drogowego w zakresie budowy,m przebudowy i regulacji wszystkich elementów kanalizacji deszczowej,
5. roboty budowlane branży elektrycznej, związane z budową i rozbudową oświetlenia ulicznego i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej,
6. roboty branży teletechnicznej i teleinformatycznej,
7. roboty i wszelkie prace związane z prawidłowym, trwałym i funkcjonalnym urządzeniem zieleni miejskiej.

Źródło: UM Włocławek

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.