Dziś przed południem odbędzie się uroczyste otwarcie drogi nr 776 zmodernizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”.

Rozbudowany został odcinek o długości około 40,8 km od granicy województwa świętokrzyskiego do Buska Zdroju. Inwestycja polegała na poszerzeniu istniejącej jezdni oraz wymianie lub wzmocnieniu powierzchni podbudowy oraz powierzchni asfaltowej.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Oś 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej wyniosło 85%.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.