24 października w Zabrzu został oddany do użytku most nad rzeką Kłodnicą łączący Makoszowy i Przyszowice.

Inwestycja została zrealizowana przez Kompanię Węglową S.A. na podstawie umowy o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego. Stosowna ugoda została zawarta 24 września 2008 roku pomiędzy Kompanią Węglową S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu a Miastem Zabrze.

Kompania Węglowa przeprowadziła procedurę przetargu, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca budowy nowego mostu. Przetarg wygrało konsorcjum firm BANIMEX” Będzin oraz „MOST-MAR” Pietrzykowice.

Zakres prac obejmował m.in. rozbiórkę uszkodzonego obiektu, zapewnienie przeprawy tymczasowej, sporządzenie projektu nowego mostu, przetarg na wybór wykonawcy i budowę nowego obiektu wraz z dojazdami.

Zgodnie z ugodą z budżetu miasta pochodzi 10% udział w kosztach opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy mostu. Kwota ta wynosi prawie 1,3 mln zł.

Źródło: UM Zabrze

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.