31 października przed południem uroczyście zostanie oddana do użytku obwodnica Buska – Zdroju zrealizowana w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł około 18 mln zł, w tym dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wynosiło 85% wartości projektu.

Wykonawcą zadania było Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.