Dobiegły końca prace przy budowie obwodnicy Rakowa, stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej numer 764 Kielce – Staszów. Dziś około godziny 14.00 obwodnica zostanie oficjalnie otwarta dla ruchu.

Nowa obwodnica przebiega przez drogę wojewódzką nr 764 łączącą Kielce ze Staszowem i południowo-wschodnią częścią województwa świętokrzyskiego. Zakres prac objął budowę drogi o długości 2,9 km z trzema rondami i skrzyżowaniem z drogą powiatową w kierunku Rakówki. Trwające ponad rok prace o wartości niemal 15 mln zł zrealizowała firma Skanska. Inwestorem projektu był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Dzięki obwodnicy z Rakowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. Wybudowana od podstaw droga przebiega na północny-wschód od zwartej zabudowy miejscowości, głównie przez tereny rolnicze i leśne.

Budowa obwodnicy otworzyła drogę do kolejnej inwestycji realizowanej ze środków unijnych. Plany wyprowadzenia tranzytu z miejscowości pozwoliły na rozpoczęcie długo oczekiwanej rewitalizacji historycznego centrum dawnego miasteczka. W kwietniu, w Rakowie podpisano umowę w sprawie przebudowy rynku i historycznej części Rakowa. Wartość inwestycji to 10,6 mln zł

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.