Dziś zostanie oddana do ruchu północna część nowej obwodnicy Wojnicza. Budowa ponad 2-kilometrowego odcinka trwała od 21 grudnia 2011 do czerwca 2013 roku. Koszt inwestycji wyniósł 13,38 mln zł, z czego 11,37 mln zł pochodziło z UE, a reszta - niewiele ponad 2 mln zł - z budżetu województwa.

Dzięki obwodnicy ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z Wojnicza na obszary mniej zaludnione, co przyczyni się nie tylko do poprawy stanu środowiska i bezpieczeństwa, ale poprawi komunikację do Wojnickiego Zielonego Parku Technologicznego oraz stref ekonomicznych zlokalizowanych w Tarnowie.

Wykonawcą części północnej obwodnicy była firma Energopol z Krakowa.

Całkowity koszt obwodnicy Wojnicza (części północnej i południowej) to 53,6 mln zł, z czego aż 42,3 mln zł to środki unijne. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego.

Południowa część ma być gotowa przed końcem 2014 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.