Dziś po południu zostanie oficjalnie oddany do użytku drugi, 4,7-kilometrowy odcinek wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975, biegnącej od Dąbrowy Tarnowskiej do Zakliczyna.

Ponad rok temu otwarta została pierwsza, 2,3-km część tej trasy.

Głównym celem powstania obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Wojnicza, a także poprawa skomunikowania lokalnego układu transportowego z drogą krajową nr 4, 73 i 75 oraz dostępności do dróg wojewódzkich nr 973, 964 oraz 980.

Podczas budowy wykonano roboty ziemne i korpus drogowy, przebudowano sieci kolidujące z inwestycją, drogi boczne na skrzyżowaniach, zjazdy publiczne i indywidualne, odwodnienie drogi, ekrany akustyczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

W projekcie zastosowano rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu: skrzyżowania skanalizowane, ronda, przejścia i azyle dla pieszych, chodniki i pobocza, bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 50 mln zł, z czego około 39 mln zł stanowi unijna dotacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wojnicz od 2007 roku ma również obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków-Tarnów, która wcześniej przebiegała przez jego centrum i tam krzyżowała się z drogą wojewódzką 975.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ZDW Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.