contentmap_plugin

Dziś w południe zostanie oficjalnie otwarta rozbudowana droga wojewódzka nr 653 na odcinku Smolany Dąb – Sejny.

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 wykonane zostało:
- poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 7 m oraz wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 10,5 km, w tym prawie 5-km obejście miejscowości Krasnopol,
- przebudowa skrzyżowań z drogami niższej kategorii,
- budowa zatok autobusowych wraz z peronami,
- przebudowa i budowa 22 obiektów inżynierskich,
- budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowa towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- korekta nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,
- budowa ścieżki rowerowej na całej długości odcinka,
- budowa zatoki do ważenia i kontroli pojazdów,
- obejście miejscowości Krasnopol.

Całkowita wartość projektu wyniosła około 64,8 mln zł, z czego wartość dofinansowanie to około 64,2 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.