W bydgoskim Oddziale GDDKiA 3 stycznia br. zostały otwarte oferty na zarządzanie i nadzór nad kontynuacją budowy autostrady A1 na odcinku Czerniewice – Kowal.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia wynosi 17 187 159,00 zł brutto.

Oferty na realizację tego zadania wraz z zaproponowaną ceną złożyły:

  • EGIS Poland Sp. z o. o. - 12 291 070,20 zł brutto
  • Konsorcjum firm: ARCADIS Sp. z o. o. (Lider) i Mott MacDonald Polska Sp. z o. o. (Partner) - 8 656 161,90 zł brutto
  • Konsorcjum firm: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp. j. (Lider) i Lafrentz Polska Sp. z o. o. (Partner) - 10 263 784,20 zł brutto
  • Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest S.A. (Lider) i  COWI Polska Sp. z o. o. (Partner) - 9 975 078,60 zł brutto
  • Konsorcjum firm: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A. (Lider) i  Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN Sp. z o. o. (Partner) - 11 020 800,00 zł brutto

Obecnie trwa badanie i ocena ofert. Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: GDDKiA O/Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.