contentmap_plugin

Dziś, 14 listopada w południe zostanie uroczyście oddana do użytku droga wojewódzka nr 671 na odcinku Tykocin – Stare Jeżewo.

Inwestycję zrealizował Podaski Zarząd Dróg Wojewódzkich za kwotę niespełna 20 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło około 19,8 mln zł.

W ramach zadania wykonano:
- rozbudowę drogi na łącznej długości ok. 6,4 km,
- poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 7 m,
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do wytrzymałości na obciążenia ruchu drogowego KR4,
- rozbudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
- budowę pięciu nowych przepustów pod koroną drogi,
- ciąg pieszo-rowerowy na całej długości odcinka (ok. 6,4 km),
- zjazdy indywidualne i publiczne,
- kanał technologiczny o łącznej długości ok. 6,4 km.

Przebudowany odcinek Tykocin-Jeżewo Stare był ostatnim etapem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 671 o łącznej długości około 24 km, łączącej drogę krajową nr 65 Białystok-Ełk z drogą krajową nr 8 Białystok-Warszawa.

Źródło: Podlaski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.