Otwarcie przeprawy w KwidzynieMost w Kwidzynie zostanie udostępniony kierowcom w nocy z piątku na sobotę (26/27 lipca). Przeprawa połączy dwa duże regiony województwa pomorskiego – Kociewie z Powiślem (łącząc drogi krajowe nr 55 i 91). Dotychczas w pobliżu była jedynie przeprawa promowa, której funkcjonowanie było ograniczone ze względów pogodowo-hydrologicznych.

Inwestycja objęła budowę przeprawy mostowej przez Wisłę na nowym przebiegu drogi krajowej nr 90 wraz z dojazdami koło Kwidzyna. Przeprawa ma szczególne znaczenie dla rozwoju Kwidzyna. W ramach inwestycji oprócz spektakularnego mostu przez Wisłę powstały m.in. estakady dojazdowe na międzywalu, mosty na Liwie i Strudze Młyńskiej oraz przepusty i przejścia dla zwierząt.

Łącznie nowa droga ma prawie 12 km długości. Koszt inwestycji wynosił około 362 mln zł.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.