Od wczoraj kierowcy mogą korzystać z nowego mostu w Ustrzykach Dolnych w ciągu drogi krajowej nr 84. Ruch pojazdów został przeniesiony z mostu tymczasowego na nowo wybudowany most stały nad potokiem Równianka.

Zakończenie prac zasadniczych nie oznacza jednak zakończenia wszystkich utrudnień na drodze. Nadal obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, a ruch odbywa się dwoma pasami, po jednym w każdym kierunku jazdy. W obrębie inwestycji pojazdy mają zakaz zatrzymywania oraz zakaz wyprzedzania. Utrudnienia w ruchu związane są przede wszystkim z pracami przy rozbiórce mostu tymczasowego.

Prace przy budowie nowego mostu prowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Machnik". Wartość robót to ponad 4 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.