W gdańskim oddziale GDDKiA otwarto oferty w II etapie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20.

Propozycje cenowe złożyło 9 firm i konsorcjów. Najniższą kwotę zaproponowało konsorcjum Strabag i Heilit+Woerner - ponad 164,5 mln zł, najdroższą propozycję złożyła firma PUT INTERCOR - niespełna 245 mln zł. Kwota, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła prawie 225 mln zł.

Wykonawcy zadeklarowali jednakowy termin wykonania umowy - 30 miesięcy, jak również jednakowy termin gwarancji - 10 lat, z wyjątkiem firmy PUT INTERCOR Sp. z o.o, która określiła termin gwarancji na 5 lat. O wyborze oferenta będzie decydowała w 90% cena, 5 proc. - termin realizacji i 5 proc. - gwarancja.

Podpisanie umowy z konkretnym wykonawcą odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu br.

Obwodnica Kościerzyny (klasa drogi: GP – główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1-pasowym wyprowadzi ruchu tranzytowy z zatłoczonego centrum miasta. Ma to szczególne znaczenie w okresie wakacyjnym. Trasa o długości 7,6 km ominie miasto od południa. Powstaną m.in. cztery węzły drogowe łączące główną arterię z drogami niższych kategorii. Wykonane obiekty w ramach tych węzłów będą posiadały rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju 2x2. W ramach inwestycji zostaną wybudowane także: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne. Przebudowane bądź wybudowane zostaną również drogi lokalne i dojazdowe. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu planuje się w połowie 2017 roku.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.