Parlament Europejski chce zaostrzenia limitów hałasu generowanego przez nowe samochody. Według badań Europejskiej Agencji Środowiska połowa populacji UE, mieszkająca na obszarach zurbanizowanych, cierpi z powodu intensywności szumu ruchu ulicznego. Propozycja KE, którą przedstawia w PE sprawozdawca Miroslav Ouzký (ECR) będzie poddana dyskusji i głosowaniu 5 i 6 lutego. Komisja ds. środowiska ENVI wzywa też do stworzenia systemu informacji klientów o poziomie hałasu emitowanego przez nowe pojazdy.

Ciągły, intensywny hałas może prowadzić do wyczerpania organizmu, zaburzenia działania niektórych organów oraz rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowych. Jednak, mimo ciągle wzrastającego ruchu ulicznego, ogólne zapisy dotyczące norm hałasu nie zostały zmienione od 1996 r.

Komisja Europejska proponuje redukcję hałasu generowanego przez samochody osobowe i ciężarówki. Zaostrzone limity obejmą w pierwszej kolejności pojazdy nowe. Maksymalne pułapy decybeli emitowanych przez samochody osobowe i ciężarówki miałyby zostać obniżone w dwóch krokach (odpowiednio 2 i 5 lat po wprowadzeniu zapisów):

* dla samochodów osobowych: najpierw z 72 do 70, by po pięciu latach osiągnąć pułap 68 dB

* dla samochodów ciężarowych: z 81 do 80, a po pięciu latach 78 dB.

Problemem do rozwiązania pozostaje także możliwość usłyszenia przez przechodniów zbliżania się bardzo cichych samochodów elektrycznych i hybrydowych. W tym przypadku należy ustanowić standardy wprowadzenia systemów ostrzegawczych, które również będą musiały funkcjonować zgodnie z limitami hałasu.

Komisja ds. środowiska (ENVI) przyjęła w grudniu 2012 r. rezolucję, popierającą stanowisko Komisji Europejskiej w tej kwestii. Jedyną zmianą, jaką zaproponowali posłowie, to wprowadzenie jednego kroku w zaostrzaniu limitów - miałoby to zostać dokonane po sześciu latach od wejścia przepisów w życie.

Członkowie Parlamentu Europejskiego wzywają także do wprowadzenia systemu oznaczeń, informujących klientów o poziomie emitowanego przez samochód hałasu (do tej pory wprowadzono takie rozwiązania wobec: emisji CO2, zużycia paliwa oraz hałasu generowanego przez opony).

Źródło: Parlament Europejski

Komentarze  
Makowski
0 #1 Makowski 2013-02-06 11:42
Czekam z zapartym tchem na to głosowanie - czy poprawka Porsche przejdzie?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.