Od wczoraj (8 lipca) ponad 3-kilometrowy odcinek Drogi Głównej Południowej w Jastrzębiu Zdroju jest już przejezdny.

Pierwszy, 3,2-kilometrowy etap DGP przebiega od ul. Pszczyńskiej od strony gminy Pawłowice w kierunku ul. Rybnickiej, gdzie powstało skrzyżowanie typu rondo, do ul. Stodoły. Szerokość jezdni wynosi 7 metrów, natomiast poboczy 2,5 m. Na odcinku wzdłuż ulicy Pszczyńskiej powstała droga dwujezdniowa, a na pozostałej części jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. W zakres zadania wchodziła też budowa skrzyżowań z ulicami Pszczyńską, Dębina, Rybnicką i Pochwacie oraz wykonanie sześciu obiektów mostowych.

- W Jastrzębiu-Zdroju ukończony został pierwszy etap budowy, a drugi jest w trakcie realizacji. Kiedy Urząd Marszałkowski poprowadzi drogę przez Pawłowice do tzw. „wiślanki”, wówczas droga krajowa zostanie połączona z autostradą – powiedział prezydent miasta Marian Janecki.

Obwodnica leży także w ciągu komunikacyjnym, który ma połączyć Pszczynę, Pawłowice, Jastrzębie, powiat wodzisławski i Racibórz.

Pierwszy etap DGP realizowało konsorcjum firm: BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o., BÖGL a KRÝSL k.s. i BUDMAX Sp. z o.o., a wartość umowy I etapu wynosi ponad 53,2 mln zł (w tym 85% dofinansowanie unijne).

Źródło: UM Jastrzębie Zdrój

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.