3 listopada udostępniono kierowcom pierwszy, 4,5-kilometrowy fragment obwodnicy Mielca. Cała trasa, której budowę współfinansują środki Programu Rozwój Polski Wschodniej w kwocie około 112 mln zł, będzie gotowa w połowie przyszłego roku.

Pierwszy etap jest częścią projektu pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica, przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Wartość całego projektu to ponad 149 mln zł, z czego około 122 mln zł to unijne dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Obwodnica będzie liczyć ponad 17 km. Drugi etap ma być gotowy pod koniec tego roku, trzeci – w połowie 2015 r. Przejazd przez Mielec będzie szybszy. Przedsięwzięcie poprawi także bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną miasta.

Oddany do użytku fragment obwodnicy łączy drogę powiatową Mielec – Szydłowiec z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa. Oprócz samej trasy powstały także m.in. trzy przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i pięć skrzyżowań. Całkowity koszt tego etapu to ponad 27 mln zł.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.