W ubiegłym roku blisko 5 tysięcy wypadków spowodowali pijani kierowcy. Eksperci przypominają, że w takiej sytuacji sprawcy nie chroni polisa OC ani żadne ubezpieczenie dobrowolne. To oznacza, że wszelkie szkody, związane np. z naprawą samochodu, leczeniem, rehabilitacją czy rentą dożywotnią dla poszkodowanych, pokrywa z własnej kieszeni kierowca. Może więc się zdarzyć, że sprawca wypadku będzie płacił za swój czyn do końca życia.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierowcy, jeśli spowodował on wypadek po alkoholu czy po spożyciu innych odurzających środków (np. narkotyków), chroni poszkodowanego.

- Poszkodowany w takim wypadku otrzyma odszkodowanie z polisy OC sprawcy, mimo że sprawca był pod wpływem alkoholu. Poszkodowany nie miał wpływu na to, czy osoba, która spowodowała wypadek była czy też nie była pod wpływem alkoholu - wyjaśnia w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Marcin Tarczyński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczyciel - po wypłacie odszkodowania poszkodowanemu - ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy od sprawcy wypadku, który prowadził po alkoholu. Wszelkie kwestie dotyczące polisy OC i wyłączenia związanego z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu wynikają bezpośrednio z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

- W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń występuje do sprawcy wypadku z tzw. regresem, czyli żądaniem zwrotu pełnej kwoty, jaką wypłacił osobie poszkodowanej - przypomina Marcin Tarczyński. - Za skutki wypadku sprawca odpowiada więc z własnej kieszeni, w pełnej sumie, od początku do końca. Polisa OC go w tym momencie nie chroni, dlatego że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu.

Ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń dodaje, że wypadek nie oznacza tylko strat w mieniu.

- Mówiąc odszkodowanie z polisy OC mamy na myśli nie tylko zniszczone samochody, nie tylko naprawę aut, ale również koszty leczenia poszkodowanego, koszty rehabilitacji czy też dożywotnią rentę wyrównawczą, jeżeli osoba poszkodowana straciła zupełnie zdolność do pracy - wylicza Marcin Tarczyński.

Oznacza to, że sprawca wypadku ma obowiązek ponoszenia kosztów tego wypadku z własnej kieszeni niejednokrotnie do końca życia. Musi zapłacić z własnej kieszeni także za szkody, nawet jeżeli sięgają one setek tysięcy złotych.

Źródło: Newseria Sp. z o.o.

Komentarze  
Konradwalenrod
0 #1 Konradwalenrod 2012-11-23 14:05
Gdyby każdy miał pełną świadomość tego jakie konsekwencje go czekają gdy spowoduję wypadek po pijanemu w którym ktoś mocno ucierpi to pewnie aż tylu pijanych kierowców nie mieli byśmy na drogach. Niestety do niektórych nie dociera to do momentu aż zniszczą komuś życie i w konsekwencji swoje również.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.