22 kwietnia rozpoczął się kolejny remont piotrkowskiej ulicy. Tym razem drogowcy rozpoczęli roboty związane z przebudową ulicy Wierzejskiej.

W ramach modernizacji, na odcinku od ronda ks. Pecolta do wiaduktu, sfrezowana zostanie dotychczasowa nawierzchnia i położona nowa. Zakres prac musiał zostać rozszerzony ponieważ zniszczenia po zimie były tak duże, że w niektórych miejscach należy nie tylko zerwać dotychczasową nawierzchnię, ale także wykonać całą podbudowę drogi. W ramach remontu drogowcy umocnią także pobocza destruktem.

Prace na ulicy Wierzejskiej potrwają co najmniej dwa tygodnie. W czasie ich trwania ulica będzie zamknięta dla ruchu.
Dozwolony będzie wyłącznie dojazd do posesji i zakładów funkcjonujących w tym rejonie miasta. Objazdy zostały wytoczone ulicami: Wyzwolenia, Sulejowską, Wierzeje oraz Wolborską i Miast Partnerskich.

Pierwotnie koszt modernizacji miał wynieść 525 tys., ale ze względu na konieczność rozszerzenia prac ostateczna cena remontu to 861 tys. zł.

W ciągu najbliższych miesięcy podobne remonty rozpoczną się na ulicach: Wysokiej, Hutniczej, Armii Krajowej, północnej jezdni alei Sikorskiego, Wroniej na wysokości Urzędu Skarbowego, Toruńskiej oraz Wojska Polskiego od skrzyżowania z ulicą Toruńską do skrzyżowania z placem Czernieckiego.

Źródło: UM Piotrków Trybunalski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.