Prawie 10 km drogi krajowej nr 19 między Sokołowem Małopolskim a Stobierną przejdzie remont na zlecenie rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość inwestycji, dzięki której zniszczony fragment "dziewiętnastki" zyska nową nawierzchnię to 16 mln zł. Prace remontowe, które wykona firma Skanska, rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

Inwestycja została podzielona przez GDDKiA na trzy zadania. Największe z nich to remont DK nr 19 między Stobierną a Nienadówką.  Będzie to kompleksowa naprawa ponad 4-kilometrowego odcinka drogi, polegająca na rozbiórce i odtworzeniu istniejących poboczy, frezowaniu i oczyszczeniu warstw konstrukcyjnych oraz wykonaniu nowych bitumicznych warstw wzmacniających remontowanej nawierzchni. Remont obejmie również realizację nowego oznakowania poziomego i pionowego drogi, wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych, chodników oraz zjazdów z DK nr 19.

Kolejny remontowany odcinek znajduje się między Nienadówką a Sokołowem Małopolskim (3,6 km) oraz prawie 2 km w samym Sokołowie Małopolskim. W sumie remont czeka 9,8 km drogi krajowej nr 19 między Stobierną a Sokołowem Małopolskim.

W związku z tym, że inwestycja składa się z trzech zadań, remonty poszczególnych fragmentów będą realizowane w różnych terminach. Remont w Sokołowie Małopolskim i na odcinku z Sokołowa do Nienadówki potrwa 5 miesięcy i zakończy się w połowie listopada. Z kolei  między Nienadówką a Stobierną Skanska potrwa 15 miesięcy i zakończy się we wrześniu przyszłego roku.

Prace remontowe rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, więc na DK 19 w miejscach prowadzenia robót będą obowiązywały ograniczenia prędkości oraz zwężenia. Konieczne będzie też wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.