Koniec lipca przyszłego roku to termin zakończenia budowy drogi wojewódzkiej nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród. W ubiegłym tygodniu rozpoczęto realizację tej inwestycji, łączącej powiat białostocki z hajnowskim.

W ramach inwestycji wyremontowany zostanie odcinek o długości 10,7 km. Droga zostanie poszerzona do 7 metrów, powstaną ścieżki rowerowe, nowe skrzyżowania, przejścia dla pieszych, chodniki w rejonie zatok autobusowych. Zaplanowano również budowę nowego mostu na rzece Supraśl. Dzięki temu znacznie poprawi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi.Budowa tego fragmentu drogi będzie kosztować 43 mln zł, w tym 42,57 mln zł. pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 430 tys. zł przeznaczył na ten cel Zarząd Województwa.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.