Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował, że na listę rezerwową inwestycji kluczowych, czyli najważniejszych z punktu widzenia regionu, trafi sześć inwestycji drogowych.

Przeszły one pozytywnie konsultacje społeczne, a także ocenę merytoryczną. Mają szansę na przeniesienie na listę podstawową i otrzymanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, kiedy pojawią się oszczędności.

Są to:
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (na odcinku przejścia przez m. Brok), koszt 5,3 mln zł, planowana dotacja 4,77 mln zł,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 (na odcinku Sokolany – Janów), koszt 7,1 mln zł, dotacja 6,39 mln zł,
- usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w Łomży –  etap IV, koszt 25 mln zł, dotacja 22,5 mln zł.
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 w Suwałkach (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska), koszt 22,78 mln zł, dotacja 20,5 mln zł,
- II etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 653 w Suwałkach (ul. Sejneńska – od drogi krajowej nr 8 do torów kolejowych), koszt 11,3 mln zł, dotacja 10,17 mln zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach, koszt 6,7 mln zł, dotacja 6,1 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.