Podróżujmy bezpiecznieW tym roku około 130 milionów Europejczyków zaplanowało urlop w innym państwie Unii Europejskiej. Blisko trzy czwarte tych osób przynajmniej raz skorzysta z samochodu lub motocykla, by dotrzeć w zamierzone miejsce. Niektórzy urlopowicze, co jest nieuniknione, będą uczestnikami wypadku drogowego – w drodze na urlop lub podczas samego urlopu. I co wtedy? Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne, by pomóc ofiarom wypadków drogowych o charakterze transgranicznym.

Komisja Europejska rozpoczęła 19 lipca br. konsultacje społeczne, by pomóc ofiarom wypadków drogowych o charakterze transgranicznym. Ofiary te mogą mieć obecnie trudności ze względu na różniące się terminy wnoszenia powództwa o odszkodowanie za szkodę poniesioną w wypadku drogowym w innym kraju Unii Europejskiej. Konsultacje będą trwać do 19 listopada br.

- Co roku w Unii Europejskiej dochodzi do blisko miliona wypadków drogowych i niektóre z nich, jak można się spodziewać, dotyczą osób z innych państw UE. Wypadek drogowy dla każdego jest stresującym doświadczeniem, ale może być jeszcze gorzej, jeżeli odmawia się ofierze odszkodowania ze względu na skomplikowane przepisy dotyczące wnoszenia powództwa - mówi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. -  Obywatele europejscy powinni czuć się swobodnie, podróżując samochodem na wakacje w innym państwie członkowskim UE.

Obecnie różne krajowe przepisy prowadzą do niejasnej dla ofiar sytuacji. Osoby te mogą nie dotrzymać bywa, że krótkich, terminów, co może się zakończyć nieuzyskaniem żadnego odszkodowania. Celem konsultacji jest lepsze poznanie skali problemu i ocena możliwych rozwiązań.

Inicjatywa ta zbiega się z szerzej zakrojonymi wysiłkami Komisji mającymi na celu pomoc ofiarom przestępstw na terytorium UE (IP/11/585) i wpisuje się w ostatnio zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę wniosek Komisji dotyczący minimalnych standardów ochrony w odniesieniu do ofiar przestępstw (MEMO/12/541).

Potencjalne rozwiązania, które są rozważane w konsultacjach społecznych, obejmują pomysły od poprawy informacji przeznaczonych dla ofiar wypadków drogowych o charakterze transgranicznym po harmonizację terminów zawitych i terminów przedawnienia (terminów, których należy dochować, by wnieść pozew o odszkodowanie po wypadku).

Konsultacje są skierowane do ofiar wypadków drogowych, wszystkich, którzy podróżują samochodem, osób wykonujących zawody prawnicze, ubezpieczycieli i innych zainteresowanych jednostek i organizacji.

Szacunki dotyczące liczby osób, które były uczestnikami wypadków drogowych o charakterze transgranicznym, różnią się, ponieważ nie ma dostępnych ujednoliconych statystyk. Jest prawdopodobne jednak, że przynajmniej 2% wypadków drogowych w UE dotyczy osób z innego państwa członkowskiego UE. Do grupy tej mogą należeć urlopowicze, pracownicy transgraniczni (tacy jak kierowcy ciężarówek) lub osoby dojeżdżające do pracy z innych państw.

Europejscy turyści, którzy są ofiarami wypadku samochodowego w innym państwie członkowskim, prawdopodobnie wniosą powództwo o odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku wypadku. W każdym państwie UE obowiązują inne przepisy procesowe dotyczące dochodzenia odszkodowania, w szczególności różnią się przepisy krajowe odnoszące się do terminów wniesienia pozwu, których długość obejmuje okres od 1 roku do 10 lat.

Jest mniej prawdopodobne, że osoby z innych państw członkowskich znają te przepisy, co powoduje, że ofiary przestępstw mają problemy z dostępem do wymiaru sprawiedliwości.

W niektórych przypadkach ofiary mogą nawet ryzykować, że nie otrzymają żadnego odszkodowania za poniesiony uszczerbek ze względu na szczególnie krótki termin zawity lub termin przedawnienia, stosowany w państwie członkowskich UE, w którym doszło do wypadku. Podróżni mogą również nie mieć wiedzy na temat rozpoczęcia lub możliwości zawieszenia/przerwania biegu terminów zawitych lub terminów przedawnienia.

Obecne konsultacje stanowią część nieustannego wysiłku Komisji Europejskiej na rzecz poprawy praw obywateli UE. Od 9 maja Komisja prowadzi najszersze jak dotąd konsultacje społeczne dotyczące praw obywateli, by określić możliwe przeszkody, na jakie narażeni są obywatele podczas podróży po Europie, lub na przykład dokonując zakupów przez internet (IP/12/461).

Źródło: Komisja Europejska/Przedstawicielstwo w Polsce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.