Lista odcinków dróg krajowych w województwie pomorskim poddanych odnowie w 2012 roku ma szansę zwiększyć się do 54 kilometrów.

Drogowcy wykorzystają metodę nakładki bitumicznej. Polega on na sfrezowaniu starej nawierzchni, profilowaniu oraz położeniu warstwy wiążącej i ścieralnej, a także uzupełnieniu pobocza frezami bitumicznymi. Dodatkowo na odcinkach drogi krajowej nr 22 z nawierzchnią z płyt betonowych, tzw. „berlinki”, nowa nawierzchnia bitumiczna jest nacinana i uzupełniana specjalnym spoiwem, co zapobiegnie w przyszłości pękaniu nawierzchni nad płytami.

Większość prac, szczególnie wykonywanie nawierzchni bitumicznych, które są najbardziej wrażliwe na warunki atmosferyczne, zostanie wykonanych w miarę możliwości do końca października br. Wykonawcą prac remontowych jest wyłoniona w przetargu firma Skanska SA.

Dotychczas udało się wyremontować odcinki dróg krajowych nr 20 (Kramarzyny - Tuchomie), nr 21 (Suchorze - Kruszyna), nr 22 (Kończewice - Gnojewo, Kamienna Karczma - Piece), 25 (Stołczno - Kołdowo) oraz nr 55 w Dębinie. W sumie wyremontowano przeszło 21 km dróg za około 12,4 mln zł.

Obecnie trwają prace na drodze nr 22 (Rytel - Gutowiec, Gutowiec - Czersk, Czarna Woda - Kamienna Karczma, Czersk - Łąg), nr 25 (Sporysz - Rzeczenica, Człuchów - Ględowo, Ględowo - Jęczniki) i nr 55 (Kwidzyn - Bądki). Łączna długość tych odcinków wyniesie 14,8 km i zostanie zrealizowana za kwotę 9,5 mln zł.

W kolejnym etapie będą zrealizowane odcinki dróg nr 21 (Kruszyna - Kwakowo, Kruszyna, Kwakowo - Zajączkowo), nr 22 (Malbork - al. Wojska Polskiego, Pod Łąg - Łąg, Piece - Frank), nr 25 (Wierzchowo - Zamarte) i nr 55 (Malbork - ul. Wałowa od wiaduktów kolejowych do skrzyżowania z drogą nr 22). Łączna długość tych odcinków to 15,3 km, a koszt remontu wyniesie 10,4 mln zł.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.