Prezydenci Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca podpisali porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji Drogowej Trasy Średnicowej. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie I etapu prac przygotowawczych, na wykonanie których miasta starać się będą o pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

- Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, szczególnie odcinka w kierunku Sosnowca sprawi, że tereny zlokalizowane wokół niej będą zachętą dla inwestorów. Jeśli chodzi o odcinek w kierunku Jaworzna, to pozwoli on odciążyć ruch w centrum miasta – wyjaśniał Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Mysłowicach, w większości zaplanowana została śladem istniejących już dróg. Jedynie jej pierwszy odcinek, biegnący od węzła Wilhelmina w Katowicach do węzła Janów w Mysłowicach, wymagał będzie budowy od podstaw. W kierunku Sosnowca droga poprowadzona zostanie śladem ulic: Bończyka i Obrzeżnej Północnej do węzła „3-go Maja” lub „S-1”. Z kolei w kierunku Jaworzna DTŚ będzie biegła od węzła Janów zlokalizowanego w dzielnicy Bończyk oraz śladem ulicy Obrzeżnej Zachodniej do węzła „Jęzor”.

I etap prac przygotowawczych obejmował będzie opracowanie studium transportowego, opracowanie dokumentacji, koncepcji technicznej dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie studium wykonalności dla złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wstępnie szacuje się, że koszty opracowania wyniosą około 2,3 mln zł, z czego 700 tys. zł przypadać będzie na Mysłowice.

Termin zakończenia I etapu planuje się na 15 sierpnia 2015 r.

Źródło: UM Mysłowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.