Portugalia ma bardzo niski stopień wykorzystania roweru jako środka transportu. Według przeprowadzonego w roku 2011 spisu ludności tylko 0,5% wszystkich podróży związanych z codziennymi dojazdami odbywa się na rowerze. Portugalia przygotowuje więc „Narodowy plan promocji roweru i innych miękkich środków transportu na lata 2013-2020".

Grupa pracująca nad tym zagadnieniem została powołana na zlecenie parlamentu portugalskiego. Skupia przedstawicieli różnych ministerstw i agencji rządowych, a także Krajowego Stowarzyszenia Gmin Portugalskich, Krajowego Stowarzyszenia Parafii oraz Krajowej Rady ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Projekt, finansowany z budżetu państwa, obejmuje kilka sektorów: urzędy, operatorzy transportu, użytkownicy, organizacje pozarządowe oraz instytucje powiązane z zagadnieniami mobilności, przemysłu i innowacji.

Rozszerzony plan został opracowany na lata 2013-2020 i obejmuje następujące zagadnienia:

- Wyeksponowanie wartości roweru i spacerów w codziennym przemieszczaniu się; działania wpisują się w systemem transportowy, zapewniając stabilność i oszczędność przy spełnieniu kryteriów ekologicznych i społecznych.

- Wypracowanie polityki społecznej w miastach w celu uzyskania stabilnej mobilności, ochrony terenów publicznych, zdrowia, jakości życia i komfortowej współegzystencji członków różnych społeczności.

Promowanie zrównoważonego transportu jest głównym celem projektu. To część nowego paradygmatu mobilności, który ma na celu połączenie udoskonalonej jakości życia poprzez ekonomiczny rozwój miast i miasteczek z dostępem do transportu.

Efektywne wdrożenie planu w oparciu o najlepsze praktyki i kompleksowy zestaw zaplanowanych działań będzie zależał od zaangażowania i udzielania się wielu osób publicznych powiązanych ze światem finansowym, działaczy społecznych oraz przedstawicieli administracji lokalnej i centralnej.

Obecnie propozycja planu została przekazana rządowi Portugali. Rozpoczęła się procedura zatwierdzenia projektu „Narodowego planu promocji roweru i innych miękkich środków transportu na lata 2013-2020".

Źródło: ELTIS

Tł. JD

Komentarze  
pablo almeida
0 #1 pablo almeida 2013-03-18 11:25
Najpierw portugalsi musieliby zrozumieć, że rowerzysta to równoprawny użytkownik dróg publicznych, a to takie sam problem, jak dla polańskich zrozumienie, że np "czarny" to też człowiek.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.