W Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Ćmielowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów.

Obejście Ćmielowa ma za zadanie połączyć odcinki drogi nr 755 z pominięciem zabudowy centrum miejscowości. Odcinek o długości około 5,4 km rozpoczyna się na granicy zabudowy za miejscowością Brzóstowa i biegnie południową stroną drogi nr 755 do ul. Sandomierskiej za terenem zabudowanym przed miejscowością Wólka Wojnowska.

Obwodnica będzie drogą klasy G, o nośności 115 kN/oś. Szerokość jezdni wyniesie 7 m (przekrój 2/3,5 m). W miejscach włączenia i wyłączenia obwodnicy oraz w miejscach skrzyżowania z niektórymi drogami powiatowymi zaprojektowane zostaną skrzyżowania typu rondo. Przewidziano także zaprojektowanie zatok autobusowych, miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych + miejsca do kontroli i ważenia pojazdów oraz ciągu pieszo - rowerowego, jednostronnego na całej długości opracowania poza pasem zieleni.

Planowany termin zakończenia projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID to 30 czerwca 2014 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.