Od tygodnia Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie przeprowadza remonty cząstkowe dróg w mieście.

Na częstochowskich ulicach pracują obecnie cztery brygady, które zajmują się naprawą ubytków w jezdniach, oraz dwie brygady wykonujące prace na większych powierzchniach z użyciem maszyn układających masę bitumiczną.

W zeszłym tygodniu remontowane były m.in. ulice: Przejazdowa, Lwowska, Główna, Kingi, Korfantego, Sosnowa, Ogińskiego, Bienia i Korczaka.

Od poniedziałku trwają cząstkowe remonty m.in. na ul. Jana III Sobieskiego, Okulickiego, Szajnowicza-Iwanowa, św. Brata Alberta, Botanicznej, Jodłowej i alei Bohaterów Monte Cassino.

Do najbliższego weekendu brygady remontowe będą naprawiały także ulice: Lwowską, Gajcego, Makuszyńskiego, odcinki alei Wojska Polskiego, Zaciszańską, Piastowską, Kasztanową, Brzozową, Wiązową, Gajową i Lipową.

Dzienny koszt remontu cząstkowego wykonywanego przez jedną brygadę wynosi około 12 tys. zł, a przez brygadę wykonującą remont przy użyciu maszyn układających masę bitumiczną - około 37 tys. zł.

Na najbliższej sesji radni będą też głosować nad zaproponowanym przez prezydenta miasta projektem uchwały ws. zmian w tegorocznym budżecie miasta. Projekt zakłada m.in. zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu o kwotę 7,8 mln zł na realizację nowych zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego dróg. Chodzi m.in. o przebudowę ul. św. Rocha (od ul. Odrodzenia do ul. Ikara), ul. Mirowskiej (skrzyżowanie ulic Turystycznej, Rozdolnej i Hektarowej), alei Jana Pawła II (od ul. Popiełuszki do ul. Warszawskiej), ul. Kilińskiego (od ul. Racławickiej do ul. Dekabrystów), ul. św. Pawła (na odcinku od ul. Skwerowej do ul. Krzemiennej), utwardzanie odcinka ul. Karpackiej (od posesji nr 88 do końca ulicy) oraz przebudowę ul. Równoległej (od alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej).

Źródło: UM Częstochowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.