Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wydał decyzję zezwalającą na rozbudowę blisko 9 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec.

Drugi z trzech etapów inwestycji obejmuje swoim zakresem m.in.: rozbudowę istniejącego układu drogowego poprzez poszerzenie jezdni i umocnienie poboczy, przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi; przebudowę i budowę zatok autobusowych, chodników oraz ścieżek rowerowych.

Zgodnie z wnioskiem inwestora, argumentowanym poprawą jakości bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg poprzez nadanie jej właściwych parametrów, wojewoda nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.