Trwa budowa nowego przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Zygry. Równolegle prowadzone są również prace archeologiczne, związane z możliwą obecnością znalezisk z okresu kultury łużyckiej. 

W toku robót nadzór archeologiczny stwierdził blisko mostu obecność szczątków narzędzi i naczyń, prawdopodobnie z okresu kultury łużyckiej. Decyzją konserwatora wstrzymano roboty na fragmencie terenu położonego na północ od rzeczki Pisi, do czasu zakończenia niezbędnych prac archeologicznych w celu zabezpieczenia potencjalnych artefaktów. Na pozostałej części roboty będą przebiegać sukcesywnie, (m.in. przy budowie południowego nasypu, czy przy usuwaniu kolizji uzbrojenia terenu).  

Nowy przepust powstanie w miejscu starego mostu, który powstał ponad sześćdziesiąt lat temu. Oprócz powstania nowego obiektu, poprawi się również bezpieczeństwo ruchu w tej miejscowości. Zakres robót przewiduje również modernizację dojazdów do przepustu, gdzie wybudowane zostaną chodniki (m.in. do drogi dojazdowej prowadzącej na lokalny cmentarz). W ramach inwestycji powstaną azyle i przejścia dla pieszych. Przebudowane zostaną także skrzyżowania z drogami publicznymi i wybudowane będą zjazdy.

Istniejący most jest w złym stanie technicznym. Obecnie obowiązuje na nim ograniczenie do 15 ton. W miejscu nowego przepustu umocnione zostanie również koryto rzeki Pisi. W części drogowej, oprócz wymiany konstrukcji jezdni na dojazdach do obiektu  i nowych chodników dla pieszych, droga zyska również nowe odwodnienie i oświetlenie.

Wartość robót wynosi 3,58 mln zł.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.