Zdaniem eksperta Pracodawców RP Piotra Wołejki, niekorzystny dla ustawodawcy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji specustawy dotyczącej inwestycji przygotowywanych na piłkarskie mistrzostwa Europy powinien być ostrzeżeniem dla parlamentu. – Także w opinii Pracodawców RP omijanie przepisów ogólnych tworzonymi ad hoc rozwiązaniami o charakterze wyjątkowym jest nie do przyjęcia – podkreśla Wołejko.

Pracodawcy RP już w marcu 2011 roku alarmowali, iż specustawy to niewłaściwe instrumenty, których nadużywa się w przypadku istotnych inwestycji infrastrukturalnych. – Wówczas obowiązywało pięć takich aktów prawnych, dziś jest ich już osiem. Pokazuje to, że ogólne procedury są złe i wymagają poprawy – mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko. – Niestety nie można doczekać się poważnego podejścia parlamentu do tego zagadnienia. Zamiast kompleksowych rozwiązań stosuje się protezy w postaci specustaw – dodaje ekspert Pracodawców RP i podaje przykład prac pod egidą Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nad Kodeksem budowlanym – dokumentem zbierającym w jednym akcie prawnym wszelkie przepisy budowlane. Mają się one zakończyć przedstawieniem projektu ustawy dopiero w 2014 roku. – Zważywszy na fakt, że rok później kończy się kadencja parlamentu, szanse na przyjęcie Kodeksu są niewielkie – tym bardziej że projekt musi jeszcze zostać poddany konsultacjom społecznym i uzgodnieniom międzyresortowym – mówi Piotr Wołejko.

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu Kp 1/12, dotyczącym Ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, stwierdził, że przedmiotowy akt prawny nie służy realizacji przedsięwzięć potrzebnych do przeprowadzenia turnieju Euro 2012, ponieważ impreza ta już się odbyła. Co więcej, niedopuszczalne jest stosowanie prawa wstecz, a taka była intencja ustawodawcy, który uchwalił ustawę w sierpniu, nakazując stosowanie jej przepisów z mocą wsteczną od 8 czerwca. Trybunał przyjął dzień 8 czerwca jako ostateczny termin realizacji inwestycji pod kątem Euro 2012 – tego dnia odbyło się otwarcie turnieju i pierwszy mecz na Stadionie Narodowym.

Pracodawcy RP podzielają zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego. Niedopuszczalne jest nadużywanie rozwiązań o charakterze nadzwyczajnym w sytuacji, gdy wymagane są zmiany przepisów ogólnych. Na tym zadaniu powinna być skupiona uwaga ustawodawcy. – Jesteśmy gotowi do dyskusji na temat uproszczenia prawa, redukcji barier i obciążeń administracyjnych, a także niepotrzebnej biurokracji, które przedłużają i podwyższają koszty inwestycji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Liczymy na to, że wyrok Trybunału będzie dla rządu i parlamentu sygnałem tego, iż epoka prowizorki ustawodawczej dobiega końca i czas wziąć się do ciężkiej, rzetelnej pracy na rzecz udrożnienia procedur inwestycyjnych – podsumowuje Piotr Wołejko.

Źródło: Pracodawcy RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.