15 października oficjalnie rozpoczął się sezon zimowej gotowości dla drogowców. Gdańsk na zimowe utrzymanie miasta wyda około 2,8 mln złotych do końca tego roku i około 11 milionów w roku przyszłym. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku odpowiada za 1460 dróg publicznych o łącznej długości około 902 km.

Początek tego sezonu zimowego jest dużo łagodniejszy od ubiegłorocznego. W październiku 2013 roku pierwsza akcja zimowa miała miejsce w nocy z 2 na 3 października. W tym roku – na razie specjalistyczny sprzęt pozostaje w bazach.

W tym sezonie zimowym (2014/2015) na Podstawowym Układzie Komunikacyjnym (PUK) pracować będzie 40 pługoposypywarek (w tym 8 wyposażonych w zraszacze solanką), odśnieżarka (pług wirnikowy), 3 ładowarki hydrauliczne samobieżne, 2 samochody interwencyjne do likwidacji punktowej śliskości oraz wytwornica solanki.

Na drogach gminnych i wewnętrznych pracować będą 24 pługoposypywarki, 25 ciągników z pługami czołowymi, 9 ładowarek  hydraulicznych samobieżnych, 5 miniładowarek samobieżnych, 6 pługów klinowych i 2 pługi wirnikowe.

Natomiast na drogach rowerowych pojawi się łącznie 9 pojazdów samobieżnych z tzw. szczotkami walcowymi.

Źródło: ZDiZ w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.