Drugiego dnia XII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2014, tj. 23 października br., odbędzie się seminarium pt. „Nowelizacja prawa zamówień publicznych w praktyce”. Jego organizatorem jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

19 października br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadzone zmiany mają podnieść standardy jakości realizowanych zamówień, a także propagować innowacyjne rozwiązania. Ustawodawca liczy również na zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do ubiegania się o zlecenia w ramach przetargów publicznych oraz zwiększenie dostępności takich zleceń dla sektora MSP.

Prawidłowa interpretacja przepisów znowelizowanej ustawy to warunek sprawnie realizowanych inwestycji. Seminarium OIGD pt. „Nowelizacja prawa zamówień publicznych w praktyce”, które poprowadzą specjaliści z Zespołu Grupy Doradczej KZP, to odpowiedź na zapotrzebowanie osób zajmujących się na co dzień problematyką zamówień publicznych. To również okazja do wyjaśnienia i uzyskania aktualnych komentarzy do nowych lub zmienionych zapisów.

Eksperci opowiedzą o wprowadzeniu fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych. Przybliżą także tematykę zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich oraz wprowadzenie możliwości określenia przez zamawiającego wymagań związanych z realizacją zamówienia, a dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zakres tematyczny seminarium obejmie też zmiany w zakresie zatrzymania wadium, świadome stosowanie ceny jako jedynego kryterium, wsparcie procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz kontrolę doraźną prezesa UZP na wniosek instytucji zarządzającej. Na zakończenie będzie mowa o wprowadzeniu możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów.
 
Konferencja odbędzie się 23 października 2014 w godzinach 11.00-15.30 w sali konferencyjnej „D” na terenie hali targowej Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, a zapisu należy dokonać do 17 października br. Więcej informacji na temat konferencji oraz targów znajduje się na stronie www.infrastruktura.info.

Patronat Honorowy nad targami objęli: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Stanisław Żmijan - Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Targom patronują również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Ruchu Drogowego oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.