10 września na nowym moście im. W. Jagiełły w Bydgoszczy odbędzie się próba obciążeniowa. Na obiekcie trwają jeszcze kosmetyczne prace. Konstrukcja ma zostać dopuszczona do użytku wraz z zupełnie nową linią tramwajowa do dworca.

Na moście oprócz chodników pojawi się także ścieżka rowerowa o szerokości 2,4 m. Szerokość całkowita pomostu wyniesie 14,2 m. W ramach całego kontraktu powstanie 1,6 kilometra nowej linii tramwajowej. Wraz z budową torowiska modernizowana jest też sąsiednia infrastruktura, a przy dworcu powstaje nowy węzeł przesiadkowy.

Oprócz tramwajów z przeprawy będą mogli skorzystać piesi. W wyjątkowych sytuacjach most służyć będzie autobusom i pojazdom uprzywilejowanym.

Zgodnie z umową most wraz z nowym torowiskiem wzdłuż ulic Naruszewicza, Dworcowej i Zygmunta Augusta mają być gotowe do odbioru najpóźniej 22 listopada. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamierza uruchomić nowe linie tramwajowe do dworca w grudniu. Dzięki inwestycji wartej ponad 80 mln złotych po ponad 20-letniej przerwie sieć bydgoskich tramwajów ponownie zyska połączenie z dworcem kolejowym.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.