Dwanaście ciężarówek wypełnionych kruszywem, z których każda będzie ważyła około 33 ton, najpierw będą stały potem przejadą z niewielką prędkością - tak najkrócej można opisać testy, jakim zostanie poddana nowa przeprawa mostowa w Toruniu.

- Próba obciążeniowa rozpocznie się w piątek (8.11) i potrwa do najbliższej niedzieli. Będą badane przemieszczenia i naprężenia w łuku, pomoście i wieszakach. W sumie będzie 220 punktów pomiarowych, a same badania będą prowadzone w 28 schematach. Przez pierwsze dwa dni będzie przeprowadzana tzw. próba statyczna - mówi Zbigniew Szubski, zastępca kierownika budowy z ramienia firmy Strabag. Ciężarówki zostaną  ustawione w kilku, określonych z dokładnością do 10 cm, punktach na moście. Staną m.in. pośrodku obu przęseł łukowych.  

Po ustawieniu obciążenia rozpoczną się pomiary, które będzie prowadził zespół z Politechniki Gdańskiej. Do tych celów użyje m.in. czujników, aparatury i urządzeń geodezyjnych, które mierzą z dokładnością do 0,01 mm.

Ostatniego dnia testów, czyli w niedzielę, rozpocznie się próba dynamiczna. Wówczas pojazdy będą przejeżdżać  po moście z prędkością 10, 20, 30, 50 km/h. W sumie będzie 18 takich przejazdów. W czasie tej próby ciężarówki przejadą m.in. przez sztuczną przeszkodę. Będzie to próg o wysokości 10 cm. Przetestują także, jak zachowa się konstrukcja podczas gwałtownego hamowania.   

Na szczegółowe wyniki pomiarów trzeba będzie poczekać około dwóch tygodni. Próby obciążeniowe to ostatnie testy przed uzyskaniem stosownych zezwoleń i dopuszczeniem obiektu do ruchu.  

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.