Zadaniem projektu B-Track-B (Bike the track/Track the bike) jest zachęcanie rodzin do powszechnego korzystania z roweru, na przykład w czasie podróży na mecze sportowe, do parków, centrów handlowych, kin, teatrów, na festiwale czy podobne wydarzenia związane z odpoczynkiem i rozrywką. Realizowane to będzie poprzez innowacyjne technologie umożliwiające zapisywanie (śledzenie) wypoczynkowych podróży rowerowych w danej rodzinie.

Poruszanie się rowerem uznawane jest za najlepszy transport na krótkich dystansach (2 do 5 km), szczególnie w obszarach miejskich, w których rower również służy rekreacyjnym wycieczkom. Jazda na rowerze jako alternatywa dla podróży samochodem jest doskonałą metodą, służącą redukcji wykorzystania paliw kopalnych oraz wzrostowi efektywności energetycznej. W promowaniu rekreacyjnego ruchu rowerowego tkwi więc wielki potencjał w ograniczaniu szkodliwych emisji.

Powstała w ramach unijnego programu Inteligentna Energia - Europa koncepcja B-Track-B bazuje na kombinacji odnoszących sukces programów pilotażowych, które wdrożono w Danii (Miasto Fredericia, system rejestracji rowerów), Włoszech, Francji (śledzenie poprzez GPS podczas rekreacyjnych wydarzeń rowerowych), Słowenii (zaangażowanie stowarzyszeń rowerowych) oraz w Holandii (projekt „Ride2Scool” w Rotterdamie). Rezultaty projektu zrealizowanego w duńskim Fredericia dowodzą, że takie programy zwiększają o  50% liczbę jeżdżących na rowerze.

Projekt B-Track-B oferuje trzy opcje śledzenia podróży: własne raportowanie, RFID – identyfikacja na częstotliwościach radiowych oraz system pozycjonowania GPS. Pozwala to każdemu miastu w Europie na uczestnictwo w projekcie, niezależnie od tego, która z technologii jest dostępna. Dodatkowo, poza śledzeniem podróży, B-Track-B prowadzi co najmniej 14 dużych kampanii oraz wspiera setki wydarzeń związanych z ruchem rowerowym, które mają w efekcie wpływać na zachowania mobilnościowe rodzin.

Główne grupy docelowe koncepcji B-Track-B to rodziny z dziećmi w wieku 9-15 lat, mieszkające w obszarach miejskich. W związku z ich skomplikowanymi modelami mobilnościowymi jest to grupa, która wykorzystuje w dużym stopniu samochód prywatny, pomimo że dzieci są wystarczająco duże, aby samodzielnie korzystać z roweru. Program pomaga rodzinom przyzwyczajać się do powszechnego korzystania z rowerów, co w perspektywie przyniesie oszczędności energii.

Obecnie 700 rodzin bezpośrednio uczestniczy w kampanii B-Track-B poprzez ukierunkowane akcje organizowane przez partnerów projektu. Pośrednio, wiele więcej rodzin jest angażowanych poprzez towarzyszące imprezy promocyjne i działania komunikacyjne.

Inne miasta mogą dołączyć do B-Track-B i uruchomić lokalną kampanię, śledzenie podróży oraz nagradzanie rodzin za większą ilość podróży rowerowych. B-Track-B oferuje zainteresowanym miastom pakiet obejmujący: stronę internetową w języku narodowym z lokalną nazwą kampanii, pozwalającą na śledzenie oraz nagradzanie uczestników; aplikację na i-phone’y oraz na system Android w języku narodowym; materiały promocyjne (broszura, banner itp.), które mogą być dopasowane do wymogów danego miasta; sesje szkoleniowe i porady jak używać oprogramowanie i sprzęt w celu śledzenia i nagradzania rowerzystów; przykłady praktyczne z siedmiu miast i siedmiu państw, które wdrożyły koncepcję B-track-B.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.btrackb.eu

Źródło: ELTIS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.