15 stycznia do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

Dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące nie dawały podstaw do weryfikacji lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących, zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r. Ponadto spod warunków lokalizacji określonych w tym rozporządzeniu wyłączone były fotoradary zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed 28 czerwca 2011 r., niebędące w użytkowaniu Inspekcji Transportu Drogowego. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek oceny ich lokalizacji.

Projektowane przepisy wprowadzają cykliczny (40 miesięcy) okres weryfikacji zasadności lokalizacji tych urządzeń. Lokalizacja zostanie uznana za spełniającą warunki określone w rozporządzeniu na kolejne 40 miesięcy po sporządzeniu analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego potwierdzającej jej zasadność.

Kolejny wniosek o potwierdzenie zasadności lokalizacji fotoradaru, zaopiniowany przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, będzie składany na dwa miesiące przed upływem terminu 40 miesięcy.  

Przepisy te pozwolą efektywniej wykorzystać stacjonarne urządzenia rejestrujące i powinny wyeliminować je w tych miejscach, w których ich użytkowanie ma znamiona wyłącznie komercyjnego wykorzystania.

Dla fotoradarów zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r. wniosek o potwierdzenie zasadności lokalizacji należy złożyć do GITD w terminie do dnia 31 marca 2013 r. 

Źródło: MTBiGM

Komentarze  
Andrzej Wolski
0 #1 Andrzej Wolski 2013-01-17 12:03
Ciekaw jestem jak wygladaly te "konsultacje spoleczne"?Bo ja na razie to wyglada na to ze MT konsultowalo sie z jedynym przedstawicielem spoleczenstwa czyli min Rostowskim.Kraj az huczy od komentarzy z czego wiekszosc dobitnie swiadczy o tym ze chodzi o "skok na kase" a p.Nowak mimo wszystko mowi o "konsultacjach spolecznych".Tak samo wygladaly te "konsultacje" jak p.Grabarczyk wprowadzal zielona strzalke.Ten tym "konsultacji ze spoleczenstwem" przypomina jako zywo gleboka komune.Z ta roznica ze tam nikt nie konsultowal i tylko w przypadku spolecznego sprzeciwu uzywano gazow i palek.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.