48 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego otrzymało promesy z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jakie zaistniały w latach 2010-12.

Ich wysokość to ponad 98,2 mln złotych. Z tej puli zostanie zrealizowanych 116 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Promesy odebrali przedstawiciele 40 gmin, 7 powiatów i samorządu wojewódzkiego. Bielsko-Biała otrzyma 10 mln zł, Bieruń – 7 mln zł, Brenna – 750 tys. zł, Chybie – 138 tys. zł, Czernichów – 500 tys. zł, Dąbrowa Zielona – 1,5 mln zł, Dębowiec – 600 tys., Gierałtowice – 60 tys. zł, Gilowice – 400 tys. zł, Goleszów – 47 tys. zł, Irządze – 240 tys. zł, Istebna – 70 tys. zł, Jasienica – 400 tys. zł, Jeleśnia – 1,2 mln zł, Kłomnice – 200 tys. zł, Koniecpol – 1,2 mln zł, Konopiska – 1,2 mln zł, Koszarawa – 1 mln zł, Koziegłowy – 180 tys. zł, Krzyżanowice – 200 tys. zł, Lipie – 800 tys. zł, Lipowa – 250 tys. zł, Łękawica – 650 tys. zł, Łodygowice – 50 tys. zł, Milówka – 1,8 mln zł, Mykanów – 200 tys. zł, Poraj – 65 tys. zł, Porąbka – 60 tys. zł, Rajcza – 400 tys. zł, Szczyrk – 800 tys. zł, Ślemień – 500 tys. zł, Świnna – 190 tys. zł, Ujsoły – 900 tys. zł, Węgierska Górka – 500 tys. zł, Wilamowice – 300 tys. zł, Wilkowice – 120 tys. zł, Wisła – 500 tys. zł, Żarki – 1 mln zł, Żarnowiec – 900 tys. zł, Żywiec – 700 tys., Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej – 10 mln zł, Starostwo Powiatowe w Bieruniu – 12,5 mln zł, Starostwo Powiatowe w Częstochowie – 17 mln zł, Starostwo Powiatowe w Kłobucku – 3 mln zł, Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 440 tys. zł, Starostwo Powiatowe w Myszkowie – 4,5 mln zł, Starostwo Powiatowe w Żywcu – 7,5 mln zł, Urząd Marszałkowski – 3 mln zł. 

Poszkodowane w latach 2010-12 gminy województwa śląskiego dostały z budżetu państwa łącznie ponad 482 mln złotych.

Tylko w 2012 roku 62 jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego otrzymały 102 770 434 zł na realizację 270 zadań. Z powyższych środków odbudowano m.in.: 69 obiektów mostowych i kładek, 158 kilometrów dróg oraz 40,5 kilometrów kanalizacji.

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.