Ruszył projekt promocyjny Wschodniego Szlaku Rowerowego - aktualnie powstającej sieci tras rowerowych w województwach Polski Wschodniej.

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” uzupełnia przedsięwzięcie polegające na budowie szlaku rowerowego biegnącego przez województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Chodzi w nim m.in. o wypromowanie możliwości jakie oferuje powstająca trasa oraz ugruntowanie wizerunku Polski Wschodniej jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem.

Komponent promocyjny przedsięwzięcia w początkowej fazie zakłada przeprowadzenie działań informacyjnych dedykowanych potencjalnym inwestorom z branży turystycznej (m.in. właścicielom hoteli, pensjonatów, restauracji, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów, itp.), którzy mogliby rozszerzyć swoje usługi. Planowany jest także cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami Polski Wschodniej.

Projekt przewiduje spójne oznakowanie turystyczne, charakterystyczne dla całej trasy i stworzenie sieci miejsc przyjaznych rowerzyście (baza noclegowa, gastronomiczna, rekreacyjna i usługowa). Ponadto zaplanowano wprowadzenie standardów jakości dla szlaków i tras.

W dalszej kolejności, w 2015 r. przeprowadzona zostanie ogólnopolska kampania skierowana do potencjalnych turystów, promująca Wschodni Szlak Rowerowy jako atrakcyjny sposób aktywnego spędzenia wolnego czasu.  

Za promocję szlaku rowerowego odpowiada Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Partnerem wykonawczym jest świętokrzyska Regionalna Organizacja Turystyczna. Całkowita wartość dofinansowanego z Programu Rozwój Polski Wschodniej przedsięwzięcia to blisko 25 mln zł.

***

Budowa szlaku rowerowego to 5 odrębnych, ale składających się w spójną całość, projektów regionalnych (o łącznej wartości ok. 274 mln zł), prowadzonych przez samorządy 5 województw Polski Wschodniej. Przedsięwzięcie obejmuje modernizację istniejących już tras rowerowych i budowę nowych. Oddanie do użytku całej trasy planowane jest do końca 2015 r.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.