Ponad 8 milionów zł dotacji z budżetu państwa zostanie przeznaczonych na inwestycje drogowe w regionie siedleckim w ramach drugiego etapu „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Przebudowanych zostanie prawie 27 km dróg, w tym ponad 25 km powiatowych i około 2 km dróg gminnych. Łączny koszt realizowanych inwestycji to 19 mln zł.

Umowy o dofinansowanie projektów podpisały powiaty: siedlecki (3 mln na przebudowę 10 km drogi Zbuczyn – Borki Kosy - Mościbrody), sokołowski (2,27 mln na przebudowę 6,3 km drogi na odcinku granica powiatu – Karolew – Węże, a także 1 mln na przebudowę 3,6 km drogi Nieciecz Dwór – Bujały Gniewosze), garwoliński (765 tys. na przebudowę 4,8 km drogi Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice) oraz gminy: Łochów (677 tys. na przebudowę 675 m ulicy Kolejowej i ulicy M. Sadzewicz) oraz Repki (273 tys. na przebudowę 1 km ulic Strażackiej i Sadowej).

W latach 2009-2012 samorządy subregionu siedleckiego zrealizowały łącznie 37 projektów. Inwestycje o wartości blisko 82 mln zł rząd dofinansował kwotą 39 mln zł.

W styczniu minister administracji i cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę mazowieckiego listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2013 roku. Na Mazowszu dotacje zostaną przekazane na realizację 32 wniosków - 14 dotyczących dróg powiatowych i 18 gminnych. Łącznie w 2013 roku w województwie mazowieckim wyremontowanych zostanie 104 km dróg za 116 mln zł, rząd przeznaczy na ten cel ponad 48 mln zł dofinansowania.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.