W związku z ogólnopolską zmianą przepisów dotyczących budowy ekranów akustycznych, rozpoczęcie częstochowskiej inwestycji zostało przesunięte na początek lata. Prace budowlane związane z realizacją projektu "Przebudowa DK 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK 46; połączenie z ul. Srebrną" ruszą z początkiem lipca.

Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania, której wartość wyniesie prawie 83 mln zł (dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to niespełna 64 mln zł), wpłynie także na zwiększenie dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T poprzez rozwój sieci drogowej, poprawi wskaźnik bezpieczeństwa w transporcie i połączeń międzyregionalnych oraz skróci czas przejazdu w ruchu tranzytowym - w połączeniach między dużymi miastami kraju.

- To największa inwestycja drogowa w Częstochowie ostatnich lat - podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Inwestycja zlokalizowana jest na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych DK 1 i DK 46. Skrzyżowanie to charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników natężenia ruchu w kraju. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym miejscu ruch miejski i tranzytowy odbywały się bezkolizyjnie. 

Wykonawca (Bilfinger Infrastructure) podejmuje się przebudowy odcinka DK 1 na wysokości skrzyżowania, przebudowy odcinka DK 46, budowy i przebudowy odcinków dróg gminnych (ulicy Drogowców i ulicy Srebrnej), budowy 3 rond, węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z aleją Jana Pawła II i ulicą Drogowców oraz mostu drogowego nad Wartą, a także kładki dla pieszych nad DK 1.

Planowana budowa autostrady A1 na odcinku Piotrków Trybunalski – Pyrzowice przez Częstochowę, która znacznie odciążyłaby ruch, planowana jest dopiero w perspektywie kilku kolejnych lat. Znaczenie przebudowy DK-1 w Częstochowie oraz budowy wiaduktu na skrzyżowaniu z DK 46 jest więc ogromne. Dziennie przez to miejsce przejeżdża bowiem szacunkowo około 45 tysięcy pojazdów.

Budowa wielopoziomowego skrzyżowania nie zablokuje jednak ruchu. W czasie trwania prac "jedynka" ma być przejezdna.

Zakończenie prac i oddanie inwestycji do użytku planowane jest w 2014 roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu VI "Drogowa i lotnicza sieć TEN-T", Działania 6.1 "Rozwój sieci drogowej".

Źródło: MZDiT w Częstochowie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.