Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 163 na 6,5-kilometrowym odcinku między Glinkami i Wałczem.

Wykonawca tej inwestycji, firma POL-DRÓG PIŁA, rozpoczęła prace budowlane na tym odcinku w październiku 2012 roku. Przebudowano między innymi most na rzece Kłębowiance oraz przepusty, zlikwidowano też dwa przejazdy kolejowe nieczynnej już linii nr 416, a także przebudowano kanalizację deszczową, chodniki, zatoki autobusowe i zjazdy gospodarcze w miejscowościach Kłębowiec i Wałcz. Koszt inwestycji to blisko 12,6 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 12 mln zł.

W maju Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił dwa przetargi na przebudowę kolejnych odcinków tej drogi. Trasa jest ważna, ponieważ prowadzi z Kołobrzegu do Wałcza i w sezonie letnim odciąża drogę krajową nr 11.

Przetargi objęły dwa zadania: przebudowę 18-kilometrowego odcinka między Machlinami i Glinkami i niemal 10-kilometrowego odcinka miedzy Czaplinkiem i Machlinami. Planuje się, że na obu odcinkach uzupełniona i wzmocniona zostanie konstrukcja drogi, która zyska też nową asfaltową nawierzchnię. Prace mają objąć wycinki drzew, roboty rozbiórkowe, ziemne i nawierzchniowe.

W pierwszym przetargu startowało sześciu wykonawców, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska z Palędzia, która wykona prace budowlane za 23,8 mln zł. W drugim przetargu wzięło udział również 6 firm. Tu postępowanie przetargowe jeszcze nie zostało zakończone.
 
Planowany termin wykonania obu zadań to koniec września przyszłego roku.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.