Od kilku tygodni trwają prace przy przebudowie Trasy Armii Krajowej w Warszawie. Dziś rozpocznie się zasadniczy etap robót.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontynuuje przebudowę do parametrów drogi ekspresowej S8 trasy od ul. Powązkowskiej do Marek (ul. J. Piłsudskiego). Gotowa i udostępniona do ruchu jest Trasa Toruńska od Marek do ul. Modlińskiej, teraz nadszedł czas na przebudowę drugiego odcinka – od ul. Modlińskiej do Powązkowskiej. Trasa Armii Krajowej zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej, co oznacza, że poszerzone zostaną jezdnie główne – będą trzy pasy ruchu, połączone istniejące i projektowane węzły w następujące zespoły węzłów: Powązkowska – Broniewskiego – Marymoncka i Wisłostrada – Modlińska, przebudowane jezdnie zbierająco-rozprowadzające – powstaną po dwa pasy dla ruchu lokalnego, wybudowane ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe.

Rozebrane i wybudowane od nowa będą 33 obiekty mostowe. Natomiast remontowanych i przebudowywanych będzie 27 obiektów, w tym kluczowy Most gen. S. Grota-Roweckiego, na którym powstanie 5 pasów ruchu – dwa dla ruchu tranzytowego i trzy dla ruchu lokalnego.  

Wyłączone z ruchu są już trzy ślimaki łączące trasę z Wisłostradą i ul. Modlińską:
- północ – zachód (Tarchomin – Most gen. S. Grota-Roweckiego),
- południe – zachód (ul. Jagiellońska – Most gen. S. Grota-Roweckiego).
- wschód – północ (Most gen. S. Grota-Roweckiego – Gdańsk).

W trakcie robót przygotowawczych wykonawca wybudował przejazdy pomiędzy jezdniami trasy i Wisłostrady, które będą wykorzystywane przy kolejnych zamknięciach. Od 8 listopada, około godz. 22.00 wyłączone z ruchu zostaną ślimaki:
- na prawym brzegu Wisły: północ – wschód (Tarchomin – Bródno),
- na lewym brzegu Wisły: wschód – południe (Most gen. S. Grota-Roweckiego – Wisłostrada) oraz zachód – północ (Bielany – Gdańsk),
- przejazd ul. Gwiaździstą.

Zamknięta dla ruchu zostanie również północna (w kierunku zachodnim) jezdnia główna Trasy AK od ul. Modlińskiej do ul. Gwiaździstej (czyli połowa Mostu gen. S. Grota-Roweckiego). Ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię południową, będą tam po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Na dalszym odcinku, tj. od ul. Gwiaździstej do Powązkowskiej zawężone będą wewnętrzne (lewe) pasy obydwu jezdni, kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Kierowców o zmianach w ruchu informują min. ulotki rozdawane na skrzyżowaniach na ulicach dojazdowych do trasy, np. na ul. Łabiszyńskiej, w Markach.

Ale to nie wszystkie zmiany w organizacji ruchu, które będą wprowadzone z powodu remontu Trasy AK. Inne, już nieco mniejsze zmiany na ulicach w pobliżu trasy mają poprawić komunikację po tym, jak część kierowców zmieni sposób podróżowania po mieście. I tak:
- na skrzyżowanu ul. T. Nocznickiego i J. Kasprowicza wytyczone zostały dodatkowe pasy do skrętu w lewo (z ul. T. Nocznickiego w J. Kasprowicza ) i w prawo (z ul. J. Kasprowicza w T. Nocznickiego). To rozwiązanie ułatwi zjazd z Trasy Mostu M. Skłodowskiej-Curie,  
- na skrzyżowanie ul. Wólczyńskiej i T. Nocznickiego wybudowany zostanie pas do skrętu w lewo z ul. Wólczyńskiej (z kierunku Izabelina) w T. Nocznickiego. Przebudowa uporządkuje ruch na tym skrzyżowaniu,
- na ul. Z. Słomińskiego przy Dworcu Gdańskim powstanie zawrotka umożliwiająca przejazd do ul. gen. W. Andersa w kierunku centrum kierowcom jadącym z Mostu Gdańskiego.

Wprowadzony zostanie zakaz ruchu ciężkich pojazdów w godz. 6.00-22.00 na drogach krajowych w granicach miasta: na S2 pomiędzy al. Krakowską a ul. Puławską i na S8 pomiędzy ul. Marywilską a Lazurową.

Następne wyłączenia przygotowywane są na 2014 i 2015 rok. Podczas prac utrzymany będzie ruchu na moście i na trasie głównej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Zamknięty będzie przejazd ul. Gdańską pod trasą; ulice, które są na wiaduktach nad nią (ul. A. Mickiewicza, ul. J. Słowackiego, ul. Powązkowska) będą zamykane połówkami, tak aby utrzymać przejazd. Utrudnień można spodziewać się także na ul. W. Broniewskiego. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na październik 2015 roku.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.