W czwartek w Częstochowie ruszyła przebudowa ul. Kilińskiego, a remont al. Najświętszej Maryi Panny wkroczył w kolejny etap.

Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Dekabrystów to inwestycja mająca na celu poprawienie warunków drogowych między Śródmieściem a dzielnicą Tysiąclecia oraz następny etap rewitalizacji centrum Częstochowy. W związku z realizacją kolejnej inwestycji w mieście kierowcy muszą w tym miejscu liczyć się z przejściowymi utrudnieniami.

W pierwszej kolejności zamknięty dla ruchu będzie odcinek od al. Jana Pawła II do ul. Dekabrystów. Wjazd na ul. Kilińskiego będzie odbywał się tylko za zgodą kierownika budowy. W związku z przeprowadzeniem tego etapu inwestycji zmianie ulegnie też organizacja tras komunikacji miejskiej. Termin umowny zakończenia całego zadania to 30 września 2013 r.

Ponadto, w związku z kolejnym etapem rewitalizacji al. Najświętszej Maryi Panny, do odwołania będzie wyłączona z ruchu kołowego północna jezdnia I alei.

Źródło: MZDiT Częstochowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.