W najbliższy weekend (7-8 grudnia) odbędą się Dni Otwarte Mostu w Toruniu, a dzień później (9 grudnia) most gen. Elżbiety Zawackiej zostanie oddany do ruchu.

Nowy most drogowy zostanie oddany do użytku 9 grudnia w godzinach popołudniowych. Od tego czasu będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu. Jednym z jej założeń jest odciążenie starego mostu im. Piłsudskiego. Stąd wprowadzenie na nim zakazu wjazdów dla pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton. Te będą jeździły nowym mostem.

Pozostałe zmiany w organizacji ruchu po oddaniu nowego mostu drogowego gen. Elżbiety Zawackiej to:

- wyznaczenie dwóch pasów dla jazdy w lewo z ul. Grudziądzkiej w ul. Podgórną,
- likwidacja lewoskrętów dla wyjeżdżających pojazdów z ul. Sobieskiego i M. Skłodowskiej – Curie na wiadukt na ul. Kościuszki,
- wyznaczenie lewego pasa na zjeździe z wiaduktu na ul. Kościuszki do jazdy w lewo i na wprost,
- przywrócenie organizacji ruchu funkcjonującej przed budową mostu drogowego na skrzyżowaniu ul. Rydygiera – Wschodnia, pierwszeństwo przejazdu dla ul. Wschodniej,
- fizyczne zlikwidowanie przejazdów w lewo na ul. Żółkiewskiego na wysokości ul. Apatora,
- zmiany tras ruchu tranzytowego na relacjach Gdańsk – Łódź i Poznań – Olsztyn; tablice informacyjne staną na rogatkach Torunia,
- postawienie na skrzyżowaniu ul. Rydygiera – Łyskowskiego oraz Rydygiera – Mocarskiego, tablic drogowskazowych E-5 wskazujących dojazd do Centrum w kierunku ul. Szosa Lubicka. Tablice informacyjne będą także na nowym moście.

- Przez około trzy miesiące od dnia oddania nowego mostu będziemy dokonywać analiz wprowadzenia ewentualnych dalszych zmian w organizacji ruchu tak, by po Toruniu jeździło się jak najwygodniej i najbezpieczniej – dodaje dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT Marcin Kowallek.***

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi to najważniejsza inwestycja realizowana w Toruniu. Poprawi płynnośd, przejezdność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, podniesie atrakcyjność ekonomiczną Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego. Pozwoli na stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów zewnętrznych oraz lokalnych przedsiębiorców. Podniesie też poziom komunikacyjnej i turystycznej atrakcyjności miasta, co z kolei zwiększy szanse na dalszy rozwój i promocję Torunia.

Toruński most wpisuje się w architektoniczny układ miasta. Zaprojektowany jako stalowa konstrukcja łukowa, kształtem przęseł nawiązuje do istniejących już toruńskich mostów: kolejowego i drogowego. Przy projektowaniu przeprawy zastosowano najnowsze technologie, dzięki czemu inwestycja budowana jest bez szkody dla środowiska naturalnego. Nowoczesna podwieszana konstrukcja sprawia, że przeprawa w niewielkim stopniu ingeruje w naturalne otoczenie, a pojedyncza centralna podpora mostu zlokalizowana w nurcie rzeki nie zakłóca pierwotnego biegu Wisły i zapewnia żeglowność.

Nowy most ma 540 metrów długości i 24 metry szerokości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku jazdy oraz pełną infrastrukturę: zatoki autobusowe, chodniki, drogę rowerową, oświetlenie i odwodnienie. Całkowita długość trasy mostowej wraz z drogami dojazdowymi wynosi ponad 4 km. Estakady nad terenami zalewowymi po prawej i lewej stronie Wisły mają odpowiednio po 600 i 830 metry długości. Inwestycja objęła budowę i przebudowę 11 ulic o łącznej długości 11 km, budowę przejścia podziemnego dla pieszych i wiaduktu nad koleją oraz przebudowę kilku skrzyżowań i węzłów komunikacyjnych.

Nową przeprawę przez Wisłę cechuje rekordowa rozpiętość przęseł stalowej konstrukcji. Każde z nich ma po 270 metrów długości i 50 metrów wysokości (mierzonej od najwyższego punktu łuku do poziomu góry fundamentu podpory). Są to najdłuższe przęsła mostu łukowego w Polsce. Na potrzeby realizacji toruńskiej inwestycji zespół specjalistów opracował innowacyjny sposób montażu przęseł. Gotowe łuki mostu o łącznej masie około 5,5 tys. ton zostały zwodowane holownikami i wbudowane w miejsce docelowe na podpory stałe. W Polsce elementy o podobnych gabarytach i tonażu nie były nigdy wcześniej montowane.

Do posadowienia podpór samego mostu zostało wbitych w grunt łącznie 1,5 tys. pali prefabrykowanych o wymiarach 40×40 cm. Kolejne 2,5 tys. pali potrzebnych było do posadowienia pozostałych obiektów inżynierskich, w tym podpór estakad nad terenami zalewowymi. Estakady lewobrzeżne opierają się na 18, a prawobrzeżne na 12 podporach. Do wykonania mostu i pozostałych obiektów inżynierskich na trasie wykorzystano 18 tys. ton konstrukcji stalowej, 8 tys. ton stali zbrojeniowej i 65 tys. m3 betonu konstrukcyjnego.
Z prawobrzeżnej części Torunia droga na most prowadzi przez trzypoziomowe skrzyżowanie w obrębie pl. Daszyńskiego – jeden z najtrudniejszych konstrukcyjnie elementów trasy mostowej. W ramach nowego skrzyżowania powstał tunel, rondo i estakada. Wykonanie węzła wiązało się z przebudową istniejącej już infrastruktury podziemnej i naziemnej. Na lewym brzegu Wisły trasa mostowa była zdecydowanie mniej skomplikowana konstrukcyjnie. Objęła m.in. wykonanie kilkuset metrów nowych odcinków dróg, przejścia podziemnego dla pieszych i wiaduktu nad koleją.

Projekt „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013. Wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosi około 753 mln zł, z czego 327 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

Generalnym wykonawcą przeprawy jest konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o., Strabag AG. Prace rozpoczęto w listopadzie 2010 r. Inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, działający w imieniu Gminy Miasta Torunia.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.