Do 2016 roku ma powstać ponad 13-kilometrowa obwodnica Wielunia. Przetarg na wykonawcę tej inwestycji został już ogłoszony.

Północna obwodnica Wielunia wyprowadzi ruchu tranzytowy z zatłoczonego centrum miasta. Będzie to kolejny odcinek zbudowany w przekroju 2+1.

Każdy z 3 pasów będzie miał szerokość 3,5 metra. Wzdłuż nowej trasy pojawią się także trzy węzły drogowe, "Biała", "Raczyn" i " Jodłowiec", które umożliwią komunikację z drogami niższych kategorii. W ramach całego przedsięwzięcia zostanie wybudowanych także 7 wiaduktów, 8 mostów i 2 przejazdy gospodarcze, których część będzie także pełniła rolę przepustów dla zwierząt.

Na całej długości nowej obwodnicy przebudowane będą drogi, które przetnie nowa trasa, a w sąsiedztwie węzłów "Raczyn" i Jodłowiec" pojawią się zatoki autobusowe i chodniki umożliwiające bezpieczne poruszanie się pieszym. Wokół inwestycji zostanie zbudowanych między innymi ponad 11 kilometrów dróg dojazdowych o różnej nawierzchni.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.