Rząd chce zwiększyć finansowanie zadań drogowych z 37 do 62 mld zł, więc będą mogły być ogłoszone przetargi na kolejne odcinki dróg: S5 z Nowych Marzy do Gniezna, A1 z obwodnicą Częstochowy i S61 z obwodnicą Suwałk.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju skierowało do konsultacji kolejny projekt zmieniający Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, w części zawartej w załączniku nr 5. Jest to już druga nowelizacja treści tego załącznika. Zgodnie z projektem znacznie zwiększa się ogólna kwota przeznaczona na budowę dróg z ponad 35 mld zł (w czerwcu 2013) i 37 mld zł (w październiku 2013) do około 62 mld.

Do załącznika dodano cztery inwestycje: A1 odcinek Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy, S3 odcinek Legnica - Bolków, S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz i S61 od końca obwodnicy Augustowa do granicy państwa. W kilku przypadkach zakres planowanych zadań wyraźnie zwiększono: na drodze S5 dodano odcinek Białe Błota (Bydgoszcz) – Gniezno, na drodze S7 połączenie obwodnicy południowej Gdańska z obwodnicą Elbląga, na drodze S8 odcinek od obwodnic Wyszkowa do Zambrowa i na drodze S19 zgodnie z planem zbudowany będzie cały odcinek z Lublina do Rzeszowa, zamiast tylko zachodniej obwodnicy Lublina i fragmentu obwodnicy Rzeszowa.

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.