W ciągu 22 miesięcy zostanie dokończona budowa 40-kilometrowego odcinka A1 między Strykowem a Tuszynem. 6 lutego zostały ogłoszone 3 przetargi na wybór nowych wykonawców.

Do połowy stycznia 2014 roku za budowę całego odcinka odpowiadało konsorcjum: Polimex-Mostostal, Doprastav, MSF Engenharia i MSF Polska. Umowa została jednak zerwana. Żeby przyśpieszyć oddanie inwestycji do użytkowania, GDDKiA zdecydowała o podzieleniu odcinka na trzy odrębne postępowania. Podpisane zostaną trzy umowy na dokończenie budowy odcinków o długości 14,15 km, 10,01 km oraz 13,13 km. Nowi wykonawcy będą mieli 22 miesiące na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ciągu głównego obu jezdni autostrady.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.